Drugpreventie bij jongeren uit etnisch-culturele minderheden (ECM) | Praktijk

Drugpreventie bij jongeren van allochtone afkomst

Dit pilootproject richt zich op het gebruik en misbruik van alcohol, illegale drugs, energiedranken en gokken bij jongeren uit ECM.

Doel?

Het project liep van september 2011 tot en met februari 2013. De algemene doelstelling van het project was het ontwikkelen van een draaiboek dat bruikbaar is om effectieve preventieve acties op te zetten bij jongeren uit ECM. De specifieke doelstellingen waren 1) het uitvoeren van preventieve acties in 3 regio’s, 2) capacity building bij regionale en lokale preventiewerkers, straathoekwerkers en zelforganisaties in het uitvoeren van de methodiek, 3) inventariseren en via internet beschikbaar stellen van goede praktijkvoorbeelden en 4) werken aan de betrokkenheid van lokale overheden met het oog op continuering van het project.

Resultaten?

Dit project resulteerde in een draaiboek voor het uitvoeren van een lokale verkenning en het opzetten van preventieve acties. Het draaiboek is gebaseerd op de RAR-methodiek. Deze methodiek werd tijdens het project uitgevoerd in 3 pilootregio’s.

De partnerorganisaties kozen de concrete doelgroep en regio in functie van signalen over middelenmisbruik bij de doelgroep en de beschikbare netwerken om de doelgroep te bereiken. CAD Limburg koos voor jongeren van Turkse afkomst in Maasmechelen, Beringen, Genk en Heusden-Zolder. CGG VAGGA opteerde voor jongeren van Marokkaanse afkomst in de wijken Hoboken en Kiel in Antwerpen. In Gent richtte CAW Artevelde zich op jongeren van Turkse afkomst. In de 3 pilootregio’s samen werden 13 preventieve acties opgezet.

Wie doet het?

Drugpreventie bij jongeren uit ECM is een initiatief van de Vereniging voor alcohol- en andere drugproblemen (VAD), in samenwerking met:
Centrum Geestelijke Gezondheidzorg VAGGA
Centrum Algemeen Welzijnswerk Artevelde
Centrum voor Alcohol en andere Drugsproblemen Limburg

Graag meer info?

Alle relevante informatie vind je hier. Naast het draaiboek vind je hier ook een overzicht van best practices, binnen het project ontwikkelde methodieken en anderstalig materialen.