Dunya | Organisatie

Dunya, cultuursensitieve pleegzorg

Dunya is een project van Pleegzorg Vlaanderen dat gezinnen met verschillende culturele achtergronden zoekt voor kinderen met verschillende culturele achtergronden.

Wanneer een kind van allochtone ouders tijdelijk niet thuis kan wonen, is het vaak de wens van de ouders dat het opgevangen wordt door een gezin uit dezelfde cultuur. Dat stelt de ouders gerust maar maakt de opvang ook voor het kind makkelijker. Er is immers een vanzelfsprekende gemeenschappelijkheid tussen het kind en het pleeggezin. In zo’n ingrijpende periode kan dat voor een kind een hele opluchting zijn.

Vanuit het project Dunya wordt in de Marokkaanse, Turkse en Afrikaanse gemeenschappen op zoek gegaan naar gezinnen die een plekje vrij hebben om een kind uit de eigen cultuur tijdelijk op te vangen.Ook het voorbereidingstraject en de ondersteuning vanuit de pleegzorgdienst zijn aangepast op maat van de gezinnen.

Concreet?

  • Dunya verstrekt informatie over pleegzorg in allerlei allochtonenorganisaties, moskeeën, feestelijkheden. De voorlichting wordt in het Nederlands, Arabisch, Berbers en Turks gegeven door professionele pleegzorgwerkers.
  • Dunya onderzoekt in samenwerking met de allochtone gemeenschap hoe pleegzorg vanuit hun sociaal-cultureel-religieus referentiekader ervaren wordt. Waar liggen de mogelijkheden en wat zijn de beperkingen? Wat kent men reeds van (informele) pleegzorg? Wat kan motiveren en wat schrikt af?
  • Dunya beschikt over aangepast voorlichtingsmateriaal en een geëigende selectieprocedure (eigen voorlichtingsfilm over pleegzorg, folders, affiches, selectiemappen in het Nederlands, Turks en Arabisch).

Meer info?

Contacteer info@pleegzorgvlaanderen.be.