Een open deur voor elke kleur. Werken aan toegankelijkheid van het CAW voor etnisch-culturele minderheden | Boek

Deze publicatie bundelt een aantal praktijken rond toegankelijkheid van de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) voor etnisch-culturele minderheden.

In dit dossier vind je een grabbelpot van mogelijkheden, ideeën, ervaringen en aanknooppunten om te werken aan een CAW dat toegankelijk is voor etnisch-culturele minderheden. 

Het spectrum is breed:  van startende of bescheiden initiatieven tot 'gevestigde' projecten. Met een aanpak die gaat van een categoriale benadering tot een geïntegreerde aanpak; initiatieven gefinancierd door projectgelden of ingebouwd in het reguliere aanbod; gesitueerd in de context van de grootstad of van een eerder landelijk gebied.

Wie heeft het gemaakt?

Vlaams Minderhedencentrum (nu: Kruispunt Migratie Integratie), in samenwerking met het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk.

Bestellen?

Stuur een mailtje naar secretariaat@steunpunt.be

Het dossier kost 25 euro, excl. verzendingskosten.