Effectief communiceren in de zorg | E-learning

Wat?

Bijna een derde van de volwassen Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Dit houdt in dat zij moeite hebben met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid. Mensen met alleen basisschool leven gemiddeld 6 jaar korter en 15 jaar in minder goed ervaren gezondheid dan mensen met een hogere opleiding.

Daarom wil deze gratis e-learning de gezondheidswerker kennis, oefenstof en consultondersteunend materiaal over effectief communiceren en beperkte gezondheidsvaardigheden aanbieden. Wat zijn beperkte gezondheidsvaardigheden, hoe herken je ze, welke gevolgen heeft dit voor iemand, hoe communiceer je dan effectief, en welke hulpmiddelen zijn er ter ondersteuning van je zorg?

De e-learning duurt 2 uur en bestaat uit 4 modules die ook los te volgen zijn:

  • Module 1: Signaleren van beperkte gezondheidsvaardigheden
  • Module 2: Heldere gesprekken
  • Module 3: Eenvoudig voorlichtingsmateriaal
  • Module 4: In de praktijk

Ervaringsdeskundigen vertellen in video’s hun verhaal. Hulpmiddelen en tools zijn apart opgenomen. 

Voor wie?

Voor alle professionals in zorg en welzijn die nieuwe kennis en vaardigheden over laagdrempelige communicatie willen verwerven.

Door wie?

De e-learning werd gemaakt  en wordt gratis aangeboden door het Nederlandse 'Landelijk Expertisecentrum Pharos'. Pharos wil bijdragen aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen.

Inschrijven?

Je vindt ‘Effectieve communicatie in de zorg’ op het Pharos leerplatform. Nadat je een gratis account hebt aangemaakt, kun je beginnen. 

Voor vragen kun je mailen naar info@pharos.nl.

Bekijk ook de korte trailer (1:06).

 

 

https://pharosleerplatform.nl/