Elke taal haar verhaal | Handleiding

Elke taal haar verhaal is een handleiding voor het geven van vormingssessies aan ouders met jonge kinderen van wie de thuistaal niet het Nederlands is.

De bundel is opgedeeld in vier thema’s: het verhaal van meertaligheid, een taalrijke omgeving op school, een taalrijke omgeving thuis en in de vrije tijd en evaluatie en afsluiting. Het handboek bevat 11 uitgewerkte vormingssessies en veel achtergrondinformatie waarmee je aan de slag kunt met ouders van kleuters rond meertaligheid.

Centraal in dit pakket staat de idee dat de thuistaal van de kinderen voldoende aandacht moet krijgen. Ouders worden ondersteund om hun kinderen taalvaardig te maken in hun thuistaal én in het Nederlands.

Het belang van het kleuteronderwijs wordt benadrukt en ouders krijgen tips en adviezen om hun communicatie met de school te vergemakkelijken.

Wie heeft het gemaakt?

Intercultureel Netwerk Gent (INGent), het lokale integratiecentrum van Gent.

Bestellen?

Het handboek kost 20 euro + verzendingskosten.

Je kan het bestellen via heidi.savels@ingent.be