Ella vzw | Organisatie

Ella vzw

Ella vzw zet zich in voor de bevordering van het emancipatie- en participatieproces van meisjes en vrouwen uit etnisch-culturele minderheids (ECM) groepen in Vlaanderen (incl. Brussel). 

Doel?

Op individueel vlak stimuleert ella vzw meisjes en vrouwen (maar ook jongens en mannen) in het maken van hun eigen keuzes. Op collectief vlak voedt ella binnen diverse ECM het debat rond thema’s te maken met genderongelijkheid. 

Ella ondersteunt de emancipatie op zowel intern als extern niveau. Intern wordt de emancipatie van meisjes en vrouwen binnen de eigen gemeenschap nagestreefd. Extern wordt de participatie en opname van een rol binnen verschillende domeinen in de samenleving gestimuleerd.

Aanbod?

-> ella ontwikkelt expertise rond gender, etniciteit en op het snijvlak tussen beide

-> ella ontwikkelt cahiers, sensibiliseringscampagnes, methodieken en vormingspakketten voor verschillende groepen, gaande van jongerenwerkingen en scholen tot (zelf)organisaties, hulpverleners en bedrijven 

-> ella biedt vormingen, trainingen en lezingen aan over een tal van onderwerpen

-> ella organiseert lezingen, debatten, studiedagen en conferenties  

-> ella neemt deel aan het publieke debat via de media

-> ella biedt informatie aan of verwijst door bij vragen over gender en etniciteitsthema’s

Graag meer info?

Klik hier een surf naar de website van ella vzw