ENIEC – European Network on Intercultural Elderly Care | Netwerk

ENIEC – European Network on Intercultural Elderly Care

ENIEC is een non-profit vereniging voor professionals die zich bezighouden met (sociale) zorg voor oudere migranten in Europa. Het is een formeel netwerk met als doelstelling een informeel platform voor uitwisseling van ideeën en ervaringen te creëren, over de grenzen van Europa. Het professionele doel is te vrijwaren dat Europese ouderen met een buitenlandse etnische achtergrond kunnen wonen in een omgeving van tolerantie, intercultureel begrip en respect voor hun behoeften en voor hun culturele achtergrond.

In ENIEC trachten leden nieuwe praktijken te ontwikkelen wat betreft de zorg voor oudere migranten, hun welzijn in het algemeen en preventieve initiatieven.
 

Wie zijn de leden?

De huidige leden zijn professionals uit Nederland, Duitsland, België, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, IJsland, Spanje, Oostenrijk, Italië, Estland, Frankrijk en Turkije. Zij werken bij verzorgingstehuizen, de thuiszorg, in de gemeentelijke administraties, universiteiten, als adviseur of consultant, directeur, enz.
De leden en het bestuur trachten personen uit de overige Europese landen te betrekken in het netwerk. Ook vrijwilligers en anderen met een specifieke interesse in oudere migranten zijn welkom als lid.


Hoe overleggen zij?

Een keer per jaar in maart komen de leden voor twee en een halve dag samen in de ‘thuisstad’ van een van de leden. De bijeenkomst is zowel een professionele conferentie als een Algemene Vergadering, en omvat eveneens veldbezoeken.
Een keer per maand stuurt het bestuur een digitale nieuwsbrief naar alle leden.

Andere communicatie-instrumenten tussen de leden zijn informele contacten en grensoverschrijdende bezoeken.


Lid worden?

Er is een grote verscheidenheid in de migratiegeschiedenis van de verschillende Europese landen en daardoor ook in de initiatieven en ervaringen in de verschillende landen. Tijdens de jaarlijkse vergaderingen worden dan ook belangrijke contacten gelegd, in de hoop hierdoor van elkaar te leren.

Wil je lid worden van ENIEC, klik dan hier

 

Graag meer info?

Klik hier en surf naar de website van ENIEC of contacteer ENIEC.