Etnisch-culturele diversiteit in het jeugdwerk. Enkele goede praktijkvoorbeelden | Brochure

Etnisch-culturele diversiteit in het jeugdwerk

Deze brochure brengt praktijkvoorbeelden die een zicht geven op mogelijke acties om jongeren met zeer diverse achtergronden actief te betrekken in het jeugdwerk.

Dit kan door het toegankelijker maken van het bestaande jeugdwerk of door het creëren van een specifiek aanbod. Er wordt eveneens stil gestaan bij enkele activiteiten waarin het speels aanleren van het Nederlands centraal staat.

Hiernaast staan er in deze brochure ook praktijkvoorbeelden die aangeven hoe deze jongeren succesvol kunnen doorgroeien naar een leidinggevende functie of ze betrokken kunnen worden in de adviesraden.

Voor wie?

Leidinggevenden en medewerkers in het Jeugdwerk.

Wie doet het?

ODiCe, het Oost-Vlaams DIversiteitsCentrum.

Lezen?

Klik hier en lees de brochure Etnisch-culturele diversiteit in het jeugdwerk