From home to home. Guided by older migrants in Europe. | Brochure, Dossier

Oudere migranten zijn  zeer divers. Je kan niet spreken over "de groep van oudere migranten", want hun geschiedenis en achtergrond is verschillend. De redenen waarom ze migreren zijn niet altijd dezelfde. De redenen zijn zeer persoonlijk. De manier waarop ze zich aanpassen en omgaan met de veranderingen in hun leven is verschillend. 

Maar natuurlijk hebben ze ook veel gemeenschappelijk. Oudere migranten waren ooit jong en toen verhuisden ze naar een ander land om een nieuw leven te starten. En dit omwille van economische, politieke of sociale redenen. Anderen werden gerekruteerd om het nieuwe land herop te bouwen en een gat in de arbeidsmarkt op te vullen. De meerderheid van hen was jong tijdens de migratie, terwijl anderen al wat ouder waren op het moment dat ze verhuisden. Maar ze wilden allen een thuis vinden in het nieuwe land en hadden het moeilijk om de nieuwe taal en cultuur te leren.

In deze publicatie vertellen 10 oudere migranten over hun migratie naar een Europees land.

Wie heeft deze publicatie gemaakt?

Deze publicatie is een product van ENIEC, European Network on Intercultural Elderly Care.

Meer lezen?

Lees hier de publicatie.