GAMS vzw | Organisatie

GAMS vzw bestaat uit een groep Afrikaanse en Europese mannen en vrouwen die strijden tegen vrouwelijke genitale verminking, gedwongen huwelijk en andere vormen van gendergerelateerd geweld. Ze hebben antennes in Brussel, Antwerpen en Namen.

Doel?

Het doel van GAMS is bij te dragen aan de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking in België en in de rest van de wereld. Dit willen wij bereiken aan de hand van 4 specifieke doelstellingen:

  • Werken rond preventie en signalering met als doel vrouwelijke genitale verminking te verhinderen bij vrouwen en meisjes die het risico lopen besneden te worden in België (het project kadert binnen deze doelstelling);
  • De gevolgen van vrouwelijke genitale verminking op psychologisch, sociaal en gezondheidsniveau verminderen door een algemene ondersteuning aan te bieden aan vrouwen en meisjes die VGV hebben ondergaan, en hun omgeving;
  • Overleg en intersectorale acties stimuleren, lobbyen op nationaal en internationaal niveau;
  • Projecten die strijden tegen vrouwelijke genitale verminking in Afrika ondersteunen

Aanbod?

Ten eerste bieden ze allerhande activiteiten en workshops aan:

  • Workshop voor jongeren
  • Workshop lichaamsexpressie
  • Individuele psychologische consultaties
  • Zwangerschapscursus
  • Praatgroepen
  • Alfabetiseringscursus

Daarnaast ondersteunen ze hun leden door hen te informeren, en indien nodig te oriënteren naar gespecialiseerde instellingen. Ook organiseren ze vormingen voor professionelen en sensibiliseringscampagnes met en voor betrokken gemeenschappen.

In hun  kantoor in Brussel beschikken ze over een gespecialiseerde bibliotheek die door geïnteresseerden bezocht kan worden.

Voor wie?

Personen afkomstig uit gemeenschappen waarbinnen vrouwelijke genitale verminking uitgevoerd wordt; vrouwen en meisjes die het slachtoffer zijn of het risico lopen het slachtoffer te worden van vrouwelijke genitale verminken, gedwongen huwelijk of andere vormen van geweld.

Alle sectoren die een rol spelen in de strijd tegen de praktijken of die werken met slachtoffers (medisch personeel, sociaal assistenten, leerkrachten, enz.)

Meer info

Voor meer info kunt u de website van GAMS bekijken of hen contacteren via info@gams.be of 02 219 43 40.