Geboren en getogen | Onderzoek

Wat?

Kwalitatief onderzoek naar de identiteitsbeleving en gevoelens van binding van jongeren met een migratieachtergrond van de tweede en derde generatie

In deze studie heeft Kennisplatform Integratie & Samenleving exploratief onderzoek gedaan naar de betekenis van binding in relatie tot identiteitsbeleving bij jongeren met een migratieachtergrond uit de leeftijdscategorie van 16-24 jaar van de tweede en derde generatie.

De studie biedt inzicht in de belevingswereld van jongeren, hoe zij hun identiteit beleven en op welke manier zij bindingen ervaren met de verschillende leefwerelden zoals de Nederlandse samenleving, het land van herkomst en verschillende sociale groepen.

De conclusie is dat jongeren meervoudige bindingen ervaren, die samenhangen met de meervoudige en hybride identiteitsbeleving van jongeren. Per context kan het verschillen of iemand zich sterker identificeert met de etnische achtergrond, het Nederlands zijn of juist de religieuze achtergrond.

Bij deze publicatie hoort ook een sensibiliserend videofilmpje. 

Wie?

Deze studie kwam er in opdracht van het Kennisplatform Integratie & Samenleving  en werd uitgevoerd door de onderzoekers  Mehmet Day en Mariam Badou. 

Voor verdere info kan je dan ook terecht bij Mehmet Day via m.day@kis.nl.

Lezen?

Je kan de publicatie hier downloaden.

Gedetailleerde productinfo

Uitgeverij: Kennisplatform Integratie & Samenleving

Jaar van uitgave: 2019

Aantal pagina's: 143

Richtprijs: gratis downloadbaar