Geef je wenskaart een bestemming | Methodiek

huwelijksmigranten, groepsmethodiek

In deze versterkende groepsmethodiek Geef je wenskaart een bestemming ligt de nadruk niet alleen op de individuele dromen en wensen, krachten en competenties maar ook op de maatschappelijke en historische context. Kortom, de focus ligt op positieversterking en emancipatie, door in te zoomen op de eigen initiatieven, sterktes, dromen, talenten en competenties van de huwelijksmigrant.

Wie bekend is met de problematiek van huwelijksmigranten, weet hoe moeilijk het vaak is om als nieuwkomer in België te aarden en hoe moeilijk het is om een nieuw evenwicht in zijn of haar leven te vinden. Daarom ontwikkelde ella deze nieuwe methodiek.

Doelgroep

Deze methodiek, die kan variëren naargelang de samenstelling van de groep, is bedoeld voor hulpverleners en onthaalbureaus en ruimer voor iedereen die met groepen huwelijksmigranten werkt. Ella wil de deelnemers zelf op een visuele manier in beeld laten brengen hoe hun eigen (groei)traject eruit ziet, op een realistische en meetbare manier.

De aangeboden tool voor hulpverleners haalt aandachtspunten aan bij het werken met huwelijksmigranten.

Wie ontwikkelde de methodiek?

Ella vzw, kenniscentrum gender en etniciteit

Bestellen?

Dit volledige pakket is verkrijgbaar bij ella voor slechts 25 euro (+ 10 euro verzendingskosten). Neem daarvoor contact op met ella.info@amazone.be.