Geloven in leven. Spirituele zorg voor stervenden en hun naasten (NL) | Boek

Geloven in leven

In dit boek over spirituele zorg bij het levenseinde wordt ook dieper ingegaan op palliatieve zorg aan mensen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden.

Ethische dilemma’s zoals orgaandonatie, zelfdoding en euthanasie worden daarbij niet uit de weg gegaan. Het boek brengt ook ervaringsverhalen van stervenden, hun naasten en verzorgenden.

Wie heeft het geschreven?

Myriam Steemers van Winkoop. Zij leidt de Dienst geestelijke zorg van het woonzorgcentrum De Beyart in Maastricht.

Bestellen

Klik hier om het boek Geloven in leven te bestellen via de uitgeverij.

Volledige productinformatie

Auteur: Myriam Steemers van Winkoop

Titel: Geloven in leven. Spirituele zorg voor stervenden en hun naasten

Uitgeverij: Van Gorcum

Jaar van uitgave: 2003

Aantal pagina’s:  286

Richtprijs:  27,50 euro