Genderbewuste ouders | Educatief materiaal

Opvoeden, gender en rolpatronen

Ella vzw werkte een educatief pakket uit dat het inzicht in en de reflectie over genderstereotiepe rolpatronen wil stimuleren. Het pakket kan ingezet worden bij vader- en moedergroepen, om het bewustzijn aan te wakkeren over genderstereotiepen in de opvoeding.

De bundel bevat methodieken voor het voeren van een debat met ouders. De oefeningen willen inzicht verschaffen in gender, in de eigen opvoedingspatronen, in de voorbeeldfunctie bij het uitvoeren van taken in het gezin.

Het pakket laat allochtone ouders met jonge kinderen stilstaan bij het eigen opvoedingspatroon en bij hun eigen voorbeeldrol in de taakverdeling.

Voor wie?

Intermediairen die werken met oudergroepen

Wie heeft het gemaakt?

Ella vzw, kenniscentrum gender en etniciteit.

Bestellen?

Het materiaal kost 10 euro.

Klik hier om de educatieve box Genderbewuste ouders te bestellen.