Gezondheidszorg en diversiteit: het voorbeeld van moslimpatiënten | Brochure

Gezondheidszorg en diversiteit: het voorbeeld van moslimpatiënten

In dit rapport wordt onderzocht hoe moslimpatiënten en de gezondheidszorg in België zich tot elkaar verhouden.

De twee kernvragen die gesteld worden zijn:

  • Zijn er opvattingen inzake gezondheid, ziekte en ethiek die eigen zijn aan de Islam?
  • Liggen cultuurverschillen aan de basis van problemen in de betrekkingen tussen moslimpatiënten en zorgverleners of structuren in de gezondheidszorg?

Deze lijvige brochure raakt onder andere volgende thema’s aan:

  • Specifieke aandoeningen en verdoken kwalen bij moslimpatiënten
  • Gezondheid, ziekte en ethiek in de islam
  • Medicijngebruik door moslimpatiënten
  • Het begrip ‘reinheid’ en gescheiden geslachten
  • Traditionele genezers
  • De manier waarop huisartsen en ziekenhuizen (kunnen) omgaan met moslimpatiënten
  • Ramadan en gezondheid (uitgebreide bijlage)

Voor wie is dit rapport interessant?

Medewerkers uit de gezondheidszorg, ouderenzorg, thuiszorg en thuisverpleging.

Wie heeft het gemaakt?

De brochure is een uitgave van de Koning Boudewijnstichting.

Lezen?

Klik hier en download Gezondheidszorg en diversiteit: het voorbeeld van de moslimpatiënten