Gids voor interculturele ouderenzorg | Brochure

Interculturele ouderenzorg, allochtone ouderen

De Gids zet organisaties uit de ouderenzorg en ouderendienstverlening op weg bij het omgaan met etnisch-culturele diversiteit. Het geeft een beknopt overzicht van alles wat er bestaat aan theorieën, methodieken, instrumenten en praktijkvoorbeelden.

Via 11 fiches verkent de gids alle aspecten van een diversiteitsbeleid in de ouderenzorg. Thema’s die worden aangeraakt zijn bijvoorbeeld het maken van een omgevingsanalyse, het overbruggen van de taalkloof en het aantrekken van allochtone cliënten.

De fiches kunnen los van elkaar gebruikt worden. Zo kan elke organisatie volgens eigen behoefte en op eigen tempo aan de slag.

Voor wie?

De gids richt zich tot organisaties die:

  • hulp of ondersteuning wensen bij het voeren van een diversiteitsbeleid
  • advies zoeken voor concrete vragen, problemen en uitdagingen

De Gids bestellen?

Je kan de gids bestellen. Mail hiervoor naar atlas.diversiteit@stad.antwerpen.be en schrijf hiervoor 10 euro over op rekeningnummer 001-1852112-70, met vermelding van ”bestelling gids interculturele ouderenzorg”.

Meer info?

www.atlas-antwerpen.be of interculturaliseren@stad.antwerpen.be of 03 432 41 01