Grip, een methodiek om moeilijk bereikbare doelgroepen te informeren en te versterken | Methodiek

GRIP staat voor Groep Informatie Proces. Het is een methodiek om moeilijk bereikbare doelgroepen via groepssessies op een toegankelijke en interactieve manier te informeren en te versterken.

De methodiek verwijst ook naar het proces dat samen met de groep wordt afgelegd en waarin de deelnemers hun eigen krachten weer ontdekken en opnieuw meer grip krijgen op hun eigen leven.

GRIP is een categoriale actie, als opstap naar een inclusieve hulp- en dienstverlening. De methodiek leent zich om te gebruiken als je met een groep wil werken rond gevoelige onderwerpen zoals geestelijke gezondheidszorg of relaties en partnergeweld.

Wie heeft het gemaakt?

CAW Artevelde en Intercultureel Netwerk Gent (INGent), het lokale integratiecentrum van Gent.

Graag meer info?

Hoe Grip werkt wordt van a tot z uit de doeken gedaan in een infobundel. In de bundel wordt ook een praktijktoepassing van de methodiek beschreven.

Heb je toch nog vragen? Contacteer dan:

Intercultureel Netwerk Gent vzw: 09 224 17 18

Of

CAW Artevelde: 09 223 68 82