Heldere zorgcommunicatie | Dossier

Dossier zorgcommunicatie Heerlijk helder in de zorg

Weliswaar, het vakmagazine van de Vlaamse overheid voor de welzijns- en gezondheidssector, legt in de editie van maart 2016 de focus op heldere zorgcommunicatie.

Hoe communiceer je als zorgverlener met een patiënt die een andere taal spreekt? En op welke manier kan je je geschreven communicatie aanpassen aan laaggeletterden?

Weliswaar brengt enkele intitiatieven uit de sector naar voren die hierop inspelen: 

De Thomas More Hogeschool stelde een toolkit van zeven boekjes samen, vol tips voor zorgverleners om helder te communiceren, ook met wie laaggeletterd of anderstalig is.
Een kalme indruk geven. Het gesprek ondersteunen met beelden. Jargon vervangen door eenvoudige taal en de patiënt aan het einde van een consultatie vragen om het gesprek nog eens samen te vatten. Een zorgverlener die dat allemaal doet, maakt wederzijds begrip mogelijk.

Kind en Gezin ontwikkelde samen met UGent een multimodale app om te communiceren met anderstalige ouders.
Verpleegkundigen laten de ouders met de hulp van de app hun verhaal vertellen aan de hand van beelden. Indien nodig kunnen ze een woordenboek oproepen of een webcamtolk bij het gesprek betrekken.

Meer info over de tools? 

Lees het hele dossier Heldere zorgcommunicatie van Weliswaar. 

Contacteer Leen Hasaert over 'Heerljik helder in de zorg' van Thomas More. Memori geeft vorming over heldere communicatie.