Idealen op drift. Een pedagogische kijk op radicaliserende jongeren | Boek

Jongeren en radicalisering

Idealen op drift is een onderzoek naar de radicalisering van jongeren vanuit een pedagogisch perspectief. Aan de hand van vijf typerende casussen wordt inzicht gegeven in de rol en problemen van opvoeders, hulpverleners en leerkrachten die te maken hebben met jongeren met extreme idealen.

Het boek laat zien hoe extreme idealen zich ontwikkelen en geeft handvatten voor het nemen van preventieve maatregelen.

Wie heeft het geschreven?

Criminologe Marion van San en pedagogen Stijn Sieckelinck en Micha de Winter.

De auteurs voerden het onderzoek uit  in opdracht van FORUM, een Nederlands instituut voor multiculturele vraagstukken.

Lezen?

Klik hier als u het boek wilt aankopen via de website van de uitgeverij.

Volledige productinfo

Titel: Idealen op drift. Een pedagogische kijk op radicaliserende jongeren.

Uitgeverij: Boom Lemma

Jaar van uitgave: 2010

ISBN: 978‐90‐5931‐560‐0

Aantal pagina’s: 104

Prijsindicatie:  17,50 euro