Ik bepaal mijn eigen lot. Turkse meisjes in conflictsituaties | Boek

Ik bepaal mijn eigen lot. Turkse meisjes in conflictsituaties

In dit boek worden de conflictsituaties waarin Nederlands-Turkse meisjes soms terechtkomen, in beeld gebracht.

Achtereenvolgens wordt er een beeld geschetst van thuiswonende, studerende en weggelopen meisjes en de relaties binnen het gezin tussen ouders, broers en zussen. Ook de netwerken van Turkse meisjes komen aan de orde. Bovendien is er een hoofdstuk gewijd aan maagdelijkheid, huwelijk en seksualiteit.

Onder andere wordt geconcludeerd dat Turkse meisjes nog steeds kiezen voor Turkse jongens en mannen als (aanstaande) echtgenoten en dat de geïnterviewde meisjes vooral hulp zoeken binnen de eigen netwerken. Het boek besluit met het geven van aanbevelingen voor hulpverleningsinstellingen, scholen, zelforganisaties en de overheid.

Voor wie is dit boek interessant?

Hulpverleners, onderwijsmensen en docenten.

Wie heeft het geschreven?

Ibrahim Yerden, antropoloog aan de Universiteit van Amsterdam.

Lezen?

Klik hier als u het boek wilt aankopen via de uitgeverij.

Gedetailleerde productinformatie

Auteur: Yerden I.

Titel: Turkse meisjes in conflictsituaties

Uitgeverij: Het Spinhuis

Jaar van uitgave: 2001

ISBN: 9789055891931

Aantal pagina’s: 185

Richtprijs:  13,40 euro