Informatiefolder en handleiding over gezondheid en de ramadan (NL) | Brochure

Ramadan en gezondheid

Het Nederlands Gezondheidsinstituut NIGZ maakte een brochure  over het vasten tijdens de ramadan om professionals uit de gezondheidszorg te helpen.

Mensen die een risico lopen dat de Ramadan negatieve effecten heeft op de gezondheid (vb. zwangeren, chronisch zieken of ouderen) zijn uitgesloten van hun plicht om deel te nemen. Toch komt het vaak voor dat ook zij meedoen aan de ramadan.

De folders bevatten informatie voor de patiënt in het Turks, Arabisch, Farsi en Somalisch.  De handleiding bevat informatie voor de hulpverleners over hoe de folder te gebruiken.  

Voor wie?

Professionals uit de gezondheidszorg en hun moslimpatiënten.

Wie heeft het gemaakt?

Het Nederlandse Gezondheidsinstituut NIGZ.

NIGZ ondersteunt professionals die de gezondheid van mensen bevorderen op scholen, in bedrijven, via de zorg en in de wijk.