Inloopteams Kind & Gezin | Praktijk

Een Inloopteam ondersteunt maatschappelijk kwetsbare gezinnen preventief bij de opvoeding. Meer specifiek gaat het over aanstaande ouders en ouders met kinderen tussen 0 en 3 jaar (of 6 jaar bij niet-schoolgaande kinderen).


De 15 door Kind & Gezin medegesubsidieerde inloopteams zijn actief in Antwerpen, Anderlecht,  Brussel, Genk, Gent, Leuven, Mechelen, Menen, Oostende, Ronse en Sint-Niklaas.

Vanuit hun laagdrempelige karakter en hun groepsgerichte werking zijn de inloopteams complementair aan de bestaande dienstverlening. Ze hebben heel wat ervaring in het werken met allochtone gezinnen.

Doelstelling?

Inloopteams vervullen volgende kernopdrachten:

  • Het organiseren van groepswerking voor maatschappelijk kwetsbare (zwangere) gezinnen met als doel een ondersteunende functie te vervullen bij de opvoeding van en de zorg voor hun kind(eren). Binnen de groepswerking worden pedagogische, verzorgings- en andere thema’s uitgediept.  
  • Inloopteams organiseren daarnaast onthaal voor maatschappelijk kwetsbare (zwangere) gezinnen. De bedoeling is om ouders te erkennen in hun ouderrol, hen wegwijs te maken in het ruimer aanbod en hen informatie te geven over de bedoeling van het Inloopteam.
  • Waar nodig kan een inloopteam gezinnen ook bijstaan met individuele ondersteuning, bemiddeling, begeleide doorverwijzing en zorgafstemming.
  • Inloopteams werken aan de toegankelijkheid van de dienstverlening, in het bijzonder voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen.

Ten slotte hebben ze een signaalfunctie naar beleidsmakers en verantwoordelijken. Dit betekent dat zij structurele knelpunten en tekorten op het terrein waardoor gezinnen beknot worden in hun ontplooiingsmogelijkheden, kenbaar maken.

Graag meer info?

Voor meer informatie kan u rechtstreeks contact opnemen met het inloopteam in uw buurt

Voor algemene vragen kan u ook terecht bij Dossierbeheer Inloopteams van de centrale afdeling Preventieve Gezinsondersteuning van Kind & Gezin.