Instrumentarium voor startende vadergroepen | Handleiding

Het Instrumentarium is een handleiding bij de opstart van een nieuwe vadergroep. Met  veel praktische tips en ideeën voor als je zelf aan de slag wil met vaders.

Het instrumentarium bevat onder andere:

-> Starters en werkmethoden
-> Gastsprekers
-> Plaatsen voor werving
-> Inventaris vader-initiatieven
-> Argumenten om te overtuigen
-> Algemene tips bij het aanspreken van vaders
-> Ideeën voor de aankleding van de ontmoetingsruimte

Voor wie?

Organisaties die een vadergroep willen oprichten. Vooral geschikt voor de organisatie van groepen binnen het Brussels Gewest.

Wie doet het?

Het instrumentarium is een product van de Vaderwerking van  Emancipatiehuis Camelia. Camelia is op haar beurt een deelwerking van Link=Brussel.

Binnen Camelia wordt gewerkt aan de zelfontplooiing van de deelnemers en aan hun maatschappelijke emancipatie en participatie.

Link=Brussel wil een bijdrage leveren aan het opbouwen van een interculturele samenleving in Brussel.

Bestellen?

Je kan het Instrumentarium aanvragen bij:

Vaderwerking Link=Brussel: 02 223 62 83