Intact vzw | Organisatie

Intact vzw werd opgericht door mensen uit de academische, verenigings-, geneeskundige en juridische wereld. De organisatie zet zich in voor de afschaffing van vrouwelijke genitale verminkingen (VGV).

Daarnaast ondersteunt Intact elke actie die ernaar streeft om het even welke andere schadelijke “traditionele“ praktijk te verbannen die op de gezondheid van de vrouw of van het kind aantast, onder meer de vroegtijdige of gedwongen huwelijken.

Wat biedt de organisatie aan?

Verschillende activiteiten, vooral op juridisch gebied. Intact:

  • adviseert individuele personen (eerstelijns) en hun begeleiders of advocaten (tweedelijns) op juridisch gebied rond het thema van VGV en “andere traditionele nefaste praktijken”.
  • documenteert advocaten en sociale begeleiders wanneer een administratieve of strafrechterlijke procedure nodig is. In het kader van de hulpverlening aan asielzoekers gebaseerd op VGV of andere traditionele “nefaste” praktijken, geeft Intact informatie over de praktijk van besnijdenis in het land van oorsprong, nuttige richtlijnen (UNHCR, Europese richtlijnen, relevante resoluties van het Europees parlement), proceduremodellen, relevante internationale of nationale rechtspraak  en rechtsleer.
  • adviseert professionelen of teams over stappen die moeten genomen worden als er sprake is van detectie van VGV of van een risico op VGV.
  • geeft vormingen en organiseert studiedagen rond thema’s als strafrechterlijke aspecten van de VGV, beroepsgeheim, de internationale bescherming en het administratief recht.

Contact

Voor alle vragen of een juridische consultatie kan u telefonisch contact opnemen met:

Intact vzw

christine.flamand@intact-association.org

02 539 04 06 of 0497 55 04 56