Interculturaliseren van de drughulp (De Kiem) | Praktijk

Allochtone druggebruikers en interculturalisering van de drughulp

Omdat het aantal allochtone druggebruikers dat hulp kwam zoeken erg laag was startte De Kiem vzw met een interculturaliseringstraject.

Mogelijke oorzaken van het lage aantal allochtone hulpvragers:

  • de lage bekendheid van de dienstverlening van De Kiem in bijvoorbeeld de Marokkaanse en de Turkse gemeenschap
  • taalbarrière
  •  binnen de Marokkaanse en de Turkse gemeenschap wordt verslaving soms als een ziekte beschouwd. Verslaafde jongeren worden in veel gevallen naar de familie in het thuisland gestuurd

Het project liep van november 2007 tot en met november 2010, met subsidies van‘Managers van diversiteit’.

Concrete acties?

  • Meer allochtone druggebruikers bereiken: dit via een samenwerkingsverband met De Eenmaking[1], tuppercare-project, sensibilisatieacties naar vaders, brochures en posters vertalen naar het Turks/Arabisch/Frans/Engels, leggen van contacten met zelforganisaties
  • Aanpassingen binnen de bewonersgroep van De Kiem: dit via Nederlandse taallessen, multiculturele activiteiten i.s.m. Victoria Deluxe, diversiteitsbox voor bewoners met info over diversiteit, diversiteitsseminarie, participatie aan het verenigingsleven gericht op culturele diversiteit
  • Aanpassingen aan het personeelsbeleid: dit via een onthaalbrochure over het diversiteitsbeleid van De Kiem voor nieuwe medewerkers, een opleidingsbeleid rond diversiteit, aanstellen van referentiepersonen op het vlak van diversiteit binnen de organisatie, maandelijks casusbespreking met intervisor/supervisor i.v.m. allochtone cliënten, inbreng van diversiteitsconsulente op personeelsvergaderingen, artikels over diversiteit in het driemaandelijks tijdschrift van De Kiem

Resultaten

Het opgestelde diversiteitsbeleid werd geëvalueerd en ingebed in de structurele werking van De Kiem. De instroom van allochtonen in het residentiële programma van De Kiem steeg van 6,5% in 2006 tot 12% in 2010, bijna een verdubbeling dus.

Wie doet het?

De Kiem. Deze organisatie biedt druggebruikers en hun omgeving een therapeutisch programma aan.
 

Graag meer info?

Contacteer Jo Thienpont: 09 245 38 98

 

[1] De Eenmaking was een organisatie die de brug van allochtonen naar de (drug)hulpverlening trachtte te verkleinen. In 2011 werd De Eenmaking overgenomen door CAW Artevelde.