Interculturaliseringstraject van de dienstencentra | Praktijk

In Antwerpen werkten het OCMW en het Antwerpse integratiecentrum De 8 een interculturaliseringsproject voor dienstencentra uit.

Het project liep in twee fasen:

  • Fase 1: met de methodiek Ouder worden in Vlaanderen werden zes informatiesessies voor allochtone ouderen gegeven over het bestaande zorgaanbod. Dit zorgde ook voor een beter zicht op de noden van allochtone ouderen bij de zorgsector.
  •  Fase 2: een kleine groep allochtone ouderen werd toegeleid naar de dienstencentra. Nieuwe laagdrempelige activiteiten werden georganiseerd voor autochtone en allochtone ouderen. Er kwamen permanentiemomenten waar allochtone ouderen met hun vragen terecht kunnen.

Resultaat?

Het project mondde uit in de Gids voor interculturele ouderenzorg. Die bevat een hele reeks hulpinstrumenten voor dienstencentra, thuiszorg, mantelzorg, woon- en zorgcentra om hun management, personeel, cliënteel en aanbod te interculturaliseren. 

Antwerpse organisaties uit de ouderensector die gebruik willen maken van deze Gids kunnen terecht bij De 8 voor extra procesbegeleiding.

Wie doet het?

Dit was een samenwerkingsverband tussen het Antwerps integratiecentrum De 8 en OCMW Antwerpen. De 8 was uitvoerder van het project in een aantal OCMW dienstencentra.

Graag meer info?

Contacteer het  Team Welzijn & Sport van het Antwerps integratiecentrum De 8: Saloua Berdai (03 270 33 17) en Mariam El Osri (03 270 33 10)