Intercultureel vakmanschap in de zorg. Aandacht voor diversiteit (NL) | Dossier

Intercultureel vakmanschap in de zorg. Kennisbundel voor docenten zorg en welzijn

Kennisbundel voor docenten Zorg & Welzijn

Deze kennisbundel bevat volgende drie thema's: 

1.Actuele kennis: 

Een beschrijving van de stand van zaken in 2013 en het belang van intercultureel vakmanschap in onze diverse samenleving.

2.Aan de slag met intercultureel vakmanschap:

Een overzicht van 9 interculturele competenties met daaraan gekoppelde casussen. Met per competentie materiaal voor uw lessen of bijscholingsactiviteiten (films, spellen, literatuur en methodes)
1) referentiekader in kaart brengen (de normen en waarden in beeld brengen)
2) omgaan met barrières in interculturele communicatie (de cliënt begrijpen en verstaan)
3) een interculturele vertrouwensrelatie opbouwen
4) intercultureel samenwerken (samenwerken met collega's met een andere culturele achtergrond)
5) informatie en advies in een interculturele context (cliënten informeren en adviseren)
6) ondersteunen bij interculturele gezondheidsvraagstukken (ondersteunen omgaan met ziekte)
7) signaleren in interculturele context (ondersteunen bij medicatie en behandeling)
8) omgaan met effectiviteit van interventies en instrumenten in een interculturele context (keuze en gebruik van interventies en instrumenten)
9) bevorderen bereik onder moeilijk bereikbare groepen (organiseren van activiteiten en dagbesteding)

3.Vindplaats:

Een overzicht van literatuur en relevante websites. 

Voor wie?

Voor docenten van de opleiding tot verzorgende, verpleegkundige, medewerker maatschappelijke zorg, begeleider in de gehandicaptenzorg en begeleider specifieke doelgroepen.  Ook geschikt voor bijscholingen. 

Geïnteresseerd? 

Klik hier om dit dossier te downloaden.