Interculturele communicatie in de zorg | Boek

Kennis, vaardigheden en houding voor zorgprofessionals

Wat?

Professionals in de zorg krijgen steeds vaker te maken met patiënten met een andere culturele achtergrond, religie of levenswijze. Om goede zorg te kunnen verlenen aan steeds meer patiënten met sterk uiteenlopende culturele achtergronden, is interculturele sensitiviteit nodig. Inzicht in je eigen culturele waarden en normen, kennis van verschillende culturen, en ook vaardigheden in het vergroten van je eigen referentiekader zijn de hoekstenen hiervan. Dit zijn de uitgangspunten van het boek.

Interculturele communicatie in de zorg beschrijft op een heldere en toegankelijke manier gerenommeerde modellen en theorieën uit de communicatie, medische en culturele antropologie. Het boek staat vol met praktische opdrachten, casussen en rollenspellen uit concrete interculturele situaties in de zorg. Ook hebben de auteurs reflectievragen toegevoegd.

Voor wie?

Dit lesboek laat studenten en zorgprofessionals zien wat er gebeurt tijdens de communicatie met patiënten, en wat je kunt doen om tot betere interculturele communicatie te komen.

Wie heeft het geschreven?

De auteurs zijn:

  • Raya Nunez-Mahdi, cultureel antropoloog en docent en trainer interculturele communicatie;
  • Charlie Obihara, kinderarts en opleider kindergeneeskunde in het ETZ Tilburg;
  • Dorian Maarse, trainer interculturele communicatie;
  • Carlos Nunez, ingenieur gespecialiseerd in cultuur en besluitvorming en docent interculturele communicatie;
  • Edwin Hagenbeek, docent en coördinator internationalisering aan de opleiding verpleegkunde van de Hogeschool Utrecht.

Lezen?

Je kan hier het boek gedeeltelijk inkijken.

Overtuigd? Dan kan bestellen o.a. via de uitgeverij Koninklijke Van Gorcum

 

Gedetailleerde productinfo:

Uitgeverij: Koninklijke Van Gorcum

Jaar van uitgave: 2019

ISBN: 9789023256359 

Aantal pagina's: 232p.

Richtprijs: 20 euro