Interculturele competentie | Handboek

Aan de hand van theoretische en praktische informatie en praktijkvoorbeelden wordt dieper ingegaan op de concrete betekenis en de mogelijkheden van interculturele competentie in de dagelijkse praktijk.

De publicatie is opgebouwd uit drie delen. Enerzijds wordt een brede verkenning van en dieper inzicht in het concept interculturele competentie gegeven. Daarnaast worden ook concrete handvatten aangereikt om op een intercultureel competente manier met de veelkleurige realiteit om te gaan.

  • Deel 1: gaat in op het door CIMIC ontwikkelde kader om naar interculturele competentie te kijken
  • Deel 2: vormt een bundeling van praktijkgerichte methodieken en meetinstrumenten
  • Deel 3: brengt concrete cases uit een brede waaier van sectoren  waaronder de social profit,  het onderwijs en de overheid

Wie heeft het gemaakt?

Het handboek is een initiatief van het Centrum voor Intercultureel Management en Internationale Communicatie (CIMIC). Dit is een expertisecentrum rond interculturaliteit en diversiteit verbonden aan Thomas Moore in Mechelen.

Naast bijdragen van het CIMIC-team krijgen ook bijdragen van andere experts een plaats in deze uitgave.   

Bestellen?

Het handboek kan in losbladige publicatie met abonnementsformule besteld worden bij Politeia Uitgeverij. Kostprijs is 49 euro.

Er is ook een ingebonden studentversie ter beschikking. Die kan  Deze studentversie kan bekomen worden via cimic@khm.be