Interuniversitaire werkgroep Diversiteit & Gezondheid | Werkgroep

De Interuniversitaire werkgroep Diversiteit & Gezondheid is een denkgroep van docenten huisartsgeneeskunde en psychologie rond culturele competenties in de curricula van de medische faculteiten en arts-patiënt communicatievaardigheden.

Leden van de werkgroep zijn Ann Roex (KUL), Louis Ferrant, Kristin Hendrickx (UA), Stéphanie De Maesschalck (UGent), Johan Daanen (UHasselt), Mouloud Kalaai (ZOL), Rita Vanobbergens, Abdellatif Riffi (VUB), Bettina Leysen (CIMIC), Naziha Maher, Hans Neefs en Ward Rommel (VLK)

De denkgroep werd in 2010 opgestart op initiatief van de Vlaamse Liga tegen Kanker

Doel?

  • Driemaandelijkse bijeenkomst van de kerngroep om verdere uitwisseling van expertise te verzekeren
  • Uitbreiden van de groep naar verpleegkunde en andere zorgopleidingen in Vlaanderen
  • Betrekken van personen uit tweedelijnszorg (ziekenhuisartsen). We willen als werkgroep niet enkel focussen op eerstelijnszorg, omdat duidelijk is dat culturele competenties een noodzaak zijn in alle geledingen van de gezondheidszorg, en dat het betrekken van spilfiguren uit de tweedelijnszorg kan helpen om het belang van culturele competenties ook in de tweede lijn te promoten.
  • Jaarlijks organiseren van een workshop rond culturele competenties in de gezondheidszorg met in een eerste fase als doelpubliek lesgevers in opleidingen in de gezondheidszorg. Voor deze workshops worden internationale experten uitgenodigd. Expertise wordt uitgewisseld. Voorbeeld van workshop: één namiddag met daarin een keynote lezing, een praktische oefening (train the trainers, uitwisselen van didactische programma's), een state of the art overzicht.
  • In een later stadium wil de groep focussen op het ontwikkelen van trainingen culturele competentie voor artsen, verpleegkundigen en andere professionals in het werkveld
  • Het opstarten van een website rond interculturele competenties: database van lesinhouden, literatuur, links en agenda.

Projecten en materialen

In april 2012 organiseerde de denkgroep de studiedag Diversiteit in de zorg(opleiding).

Lidmaatschap

Iedereen die werkt of wil werken rond culturele competenties in de curricula van zorgopleidingen en  mee wil denken en werken rond huidige en toekomstige lesinhouden kan zich kandidaat stellen.

Graag meer info?

Neem dan contact op met Naziha Maher van de Vlaamse Liga  tegen Kanker: 02 227 69 59 of 0485 56 24 47