Intervisiewerkgroep ‘Meertalige kinderen in de ambulante revalidatie’ | Werkgroep

De intervisiewerkgroep Meertalige kinderen in de ambulante revalidatie staat stil bij aspecten met betrekking tot  de taal- en spelontwikkeling van meertalige kinderen. Ideeën, ervaringen en materialen worden uitgewisseld.

Therapeuten en hulpverleners worden steeds meer geconfronteerd met kinderen die opgroeien in een meertalige context, al dan niet verbonden met een andere culturele leefwereld.  De intervisiewerkgroep wil bijdragen aan de optimalisatie van onderzoek, begeleiding en therapie.

De intervisiewerkgroep is opgericht in de schoot van SIG. Sig organiseert en ondersteunt vorming en bijscholing voor personen met een handicap en voor hun ruime omgeving (ouders, leerkrachten, professionele hulpverleners).

Wie is lid?

Maken momenteel deel uit van de werkgroep: Mieke Blancke (Revalidatiecentrum Overleie Kortrijk), Carine De Bruycker (Revalidatiecentrum Het Veer, Sint-Niklaas), Hilde De Smedt (Regionaal Integratiecentrum Foyer, Brussel), Nina De Vos (Waas Revalidatiecentrum Lokeren), Cilia Denys (Revalidatiecentrum Overleie Kortrijk), Veerle Depré (Revalidatiecentrum Werken Glorieux Ronse), Anke Dujardin (Het Groen Kruis, Jette), Charlotte Mostaert (CODE Lessius, Antwerpen), Hilde Roeyers (KHBO Brugge), Lut Schelpe (Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen, AZ VUB) en Nadja Van Bocxlaer (Waas Revalidatiecentrum Lokeren).

Gerealiseerde projecten en materialen?

De werkgroep ontwikkelde de Anamnese Meertalige Kinderen en de handleiding Tussen taal en blokkendoos en werkte intensief mee aan een themanummer van het tijdschrift Signaal over meertaligheid.

Bovendien geeft een aantal deelnemers van de werkgroep regelmatig vorming over meertaligheid binnen het vormingsaanbod van SIG. De werkgroep probeert ook op het niveau van bijvoorbeeld het RIZIV de nodige impulsen te geven. Dit moet op termijn een meer doelgerichte aanpak mogelijk maken.

Wil je aansluiten?

Meer info vind je op de website van SIG 

Wil je graag aansluiten bij deze werkgroep, neem dan contact op met SIG