Inventarisatie Cultuur Sensitieve Zorg GGZ West-Vlaanderen | Onderzoek

In 2011 liep er een onderzoek in West-Vlaanderen naar cultuursensitief werken in de geestelijke gezondheidszorg. Er werd gekeken hoe de verschillende voorzieningen de problematiek van cultuursensitieve zorg in de GGZ benaderen en wat de stimulerende en belemmerende factoren zijn in het werken met migranten? Ook werd gepolst naar ondersteuningsnoden van de bevraagde organisaties.

De bevraagde organisaties waren:

-> Centra Geestelijke Gezondheidszorg

-> Initiatieven Beschut Wonen

-> Psychiatrische Afdelingen van Algemene Ziekenhuizen

-> Psychiatrische Ziekenhuizen

-> Psychiatrische Verzorgingstehuizen

-> Voorziening met een RIZIV-conventie

Een greep uit de conclusies?

  • In de eerste plaats is duidelijk geworden dat vluchtelingen en asielzoekers niet goed vertegenwoordigd zijn in de geestelijke gezondheidssector in West-Vlaanderen (ongeveer 1%).
  • Dit staat in schril contrast met de hoeveelheid psychische hulpvragen van bewoners uit asielcentra waar het centrumteam niet zelf mee aan de slag kan.
  • 2/3 van de bevraagde voorzieningen geeft aan baat te hebben bij ondersteuning op het vlak van cultuursensitieve zorg. Zelf vullen ze dit in als nood aan opleiding, netwerkvorming en kennis over verschillende culturen en van gepaste methodieken.
  • Belemmerende factoren die de bevraagde organisaties opnoemen zijn onder andere de taalbarrière, gebrekkige therapietrouw bij de cliënten en culturele verschillen.
  • De bevraagde organisaties gaven aan dat onder andere het efficiënt werken met tolken, de juiste kennis en vaardigheden en goede samenwerkingsverbanden een goede cultuursensitieve zorg stimuleren.
  • Het rapport pleit voor de oprichting van een netwerk cultuursensitieve zorg naar analogie van de Netwerken cultuursensitieve zorg (Fiche 1, GG) in Brussel, Antwerpen en Gent

Wie heeft het onderzoek gevoerd?

Stefanie Van Hauwaert voor het Overlegplatform GGZ West-Vlaanderen

Meer lezen?

Klik hier en download het onderzoek over cultuursensitieve zorg in de GGZ in West-Vlaanderen