Jaarboek Armoede 2011 | Boek

Armoede en allochtonen

Deze jubeleumeditie van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting heeft uitgebreide aandacht aan armoede bij personen van buitenlandse herkomst.

Verschillende auteurs zoomen in op markante situaties van sociale uitsluiting. Zo botsen personen van buitenlandse herkomst door ongelijke onderwijskansen en door allerlei vormen van discriminatie op torenhoge barrières op hun weg richting de arbeidsmarkt.

De groepen die in dit boek aan bod komen zijn heel divers: van mensen zonder papieren en de Roma naar hooggeschoolde migranten. Ook het integratiebeleid, de rol van zelforganisaties en van hulpverleningsinstanties krijgen de nodige aandacht.

Voor de ruimere context zorgen stukken over de druk van migraties op de welvaartsstaat en de veranderde vertogen doorheen de tijd.

Het derde deel van het Jaarboek bevat het traditionele – maar tegelijk grondig herziene - overzicht van de recentste statistieken. Dit jaar aangevuld met enkele opvallende cijfers over het thema armoede en migratie

Wie heeft het gemaakt?

Onderzoekers van het Antwerpse Centrum voor Ongelijkheid, Armoede, Sociale uitsluiting en de Stad, OASeS.

Geïnteresseerd?

Digitale versie jaarboek 2011

Gedetailleerde productinformatie

Auteur: Dierckx D., Vranken J., Coene J., Van Haarlem A.

Titel: Armoede en sociale uitsluiting Jaarboek 2011

Uitgeverij: Acco

Jaar van uitgave: 2011

ISBN: 9789033486128

Aantal pagina’s: 552

Richtprijs:  36 euro