Keer de kansen. Kies voor kwaliteitsvolle begeleiding van gezinnen in kansarmoede. | Brochure

Keer de kansen. kwaliteitsvolle begeleiding van gezinnen in kansarmoede

In de brochure Keer de kansen. Kies voor kwaliteitsvolle begeleiding van gezinnen in kansarmoede staan tips die relevant zijn om etnisch-culturele minderheden in kansarmoede te bereiken en te behouden.

VIVO vzw zet samen met de Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie in op het toegankelijker maken van de centra voor kinderen uit gezinnen in kansarmoede. Hiervoor werd de hulp ingeroepen van TAO-Armoede en hun opgeleide ervaringsdeskundigen in  kansarmoede.

TAO-Armoede nam de aanmeldingsprocedure van de centra onder de loep. Dit resulteerde in een brochure met leerpunten om de Centra voor Ambulante Revalidatie meer toegankelijk te maken voor gezinnen in kansarmoede en hen langer aan boord te houden. We verzamelden de belangrijkste leerpunten over drie aspecten van de hulpverlening aan gezinnen in kansarmoede in een brochure:

  • het onthaal,
  • het intakegesprek,
  • de begeleiding.

Ook voor andere deelsectoren van de social profit kan deze brochure een bron van inspiratie zijn.

Wie heeft de brochure gemaakt?

Deze brochure werd gemaakt door VIVO vzw, in samenwerking met de Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie en TAO-Armoede.

Lezen?

Klik hier en lees de brochure Keer de kansen. Kies voor kwaliteitsvolle begeleiding van gezinnen in kansarmoede
Of stuur een mailtje naar info@vivosocialprofit.org om een exemplaar te bestellen.