Kenniscentrum voor interculturele zorg Mikado (NL) | Organisatie

Kenniscentrum voor interculturele zorg Mikado

Na twaalf jaar heeft Mikado kenniscentrum interculturele zorg besloten de activiteiten en projecten te stoppen. Per 1 oktober 2013.
De stichting achter Mikado blijft bestaan. Sommige kennis kan daardoor beschikbaar blijven. Het adviseert en helpt bij het toegankelijk maken van zorg voor iedereen, ongeacht etnische of culturele achtergrond. Dit zowel op zorginhoudelijk als beleidsmatig vlak.

Doel? 

-> praktijkkennis vastleggen in publicaties, website en bijeenkomsten

->  kennisuitwisseling en discussie binnen verschillende vakgebieden stimuleren door middel van debatten en congressen

-> wetenschappelijk onderzoek ondersteunen en faciliteren

-> door effectieve samenwerking en kennisdeling met experten uit verschillende landen zorgen dat bestaande informatie gedeeld wordt

 

Mikado richt zich uiteraard in de eerste plaats tot Nederlandse organisaties. De vele publicaties en webartikels zijn echter een schat voor Vlaamse hulpverleners met interesse in cultuursensitieve zorg. 

Graag meer info?

Voor 27,50 euro kan je een jaarabonnement nemen op de Mikado-website. Dat verschaft toegang tot alle beschikbare artikels.

 

Surf naar de website van Mikado