Kennisdossiers en achtergrondartikels over allochtonen en homoseksualiteit (NL) | Toolkit

Allochtonen en homoseksualiteit

Het Nederlandse ACB Kenniscentrum maakte een reeks van drie kennisdossiers en een aantal achtergrondartikels over allochtonen en homoseksualiteit. Elk kennisdossier telt zo’n 20 pagina’s, de achtergrondartikels ong. 3 à 4.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • islam, christendom en homoseksualiteit
  • wetgeving ten aanzien van homoseksualiteit in de niet-westerse herkomstlanden
  • Hindostanen, hindoeïsme en homoseksualiteit
  • Marokkaanse jongens en homonegativisme
  • Polen en homoseksualiteit

Wie heeft het gemaakt?

Het Nederlandse ACB Kenniscentrum.

ABC Kenniscentrum adviseerde Nederlandse bedrijven, instellingen en (lokale) overheden wanneer het gaat om vraagstukken die te maken hebben met diversiteit, emancipatie en participatie. Sinds juli 2012 heeft de organisatie haar werkzaamheden stopgezet.