Kleurrijke slachtofferhulp ?! | Praktijk

Dit verkennend onderzoek  peilde naar de toegankelijkheid van de dienst slachtofferhulp van het CAW regio Dendermonde voor mensen uit de etnisch-culturele minderheden.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de diversiteitsmedewerker van Slachtofferhulp CAW Regio Dendermonde, in samenwerking met het Oost-Vlaams Diversiteitscentrum vzw. Het project liep van maart 2006 tot maart 2008 en kaderde, net als het project Misdrijven kennen geen kleuren in het breder initiatief Gezocht : managers van diversiteit

Doel van het project?

Het verhogen van de toegankelijkheid en bereikbaarheid van Slachtofferhulp voor slachtoffers uit de etnisch-culturele minderheden. Dit vertaalde zich in onderstaande operationele doelstellingen:

 • de Forensische Unit werkt aan een verhoogde toegankelijkheid van het Forensisch Welzijnswerk voor etnisch-culturele minderheden.
 • de Forensische Unit ontwikkelt specifieke interventies  als antwoord op de specifieke problemen en noden binnen de doelgroep etnisch-culturele minderheden.
 • de Forensische Unit recruteert actief vrijwilligers binnen de etnisch-culturele minderhedengemeenschappen.
 • de Forensische Unit/het CAW evalueert het personeelsbeleid met het oog op bijsturingen in functie van de tewerkstelling van werknemers uit de etnisch-culturele minderheden
 • de Forensische Unit geeft impulsen rond diversiteitsmanagement aan haar prioritaire partners binnen het Gerechtelijk Arrondissement Dendermonde (G.A.D.).

Resultaten?

 • Doorverwijzingen: het aantal doorverwijzingen naar de dienst Slachtofferhulp van cliënten uit de etnisch-culturele minderheden steeg spectaculair. De dienst Slachtofferhulp bereikt nu ook  eerste generatie-allochtonen. Zogenaamde taboemisdrijven en taboeschokkende gebeurtenissen zoals zedenmisdrijven, intrafamiliaal geweld en zelfdoding worden gemeld.
 • Netwerk: de dienst slachtofferhulp bouwde een ruim netwerk uit binnen de integratiesector en bij de zelforganisaties van de regio Dendermonde. De rol van externe partner ODiCe was daarbij  cruciaal.
 • Promomateriaal: er werd een folder en affiche ontworpen die de allochtone én de autochtone bevolking aanspreekt.
 • Interculturele competenties: Bij de hulpverleners van de Forensische Unit is een verhoogde expertise aanwezig over onder andere hulpverlening in een interculturele context, transculturele zorg en het werken met sociaal tolken. Weerstanden om te werken met etnisch-culturele minderheden werden weggenomen.  
 • Bibliotheek: de bibliotheek van de Forensische Unit bevat werken met betrekking tot het diversiteitsbeleid.
 • Drempels: De Forensische Unit heeft een verhoogd inzicht in de drempels naar hulpverlening voor cliënten uit etnisch-culturele minderheden. Intervisie rond casussen waarin etnisch-culturele minderheden betrokken zijn, doet onze inzichten verruimen m.b.t. drempels en specifieke noden van deze doelgroep.
 • Vrijwilligers: de werving van vrijwilligers binnen de ECM-netwerken leverde niets op. Daarom heeft de dienst Slachtofferhulp een nieuw concept van vrijwillig engagement uitgewerkt voor sleutelfiguren uit etnisch-culturele minderheden onder de vorm van vorming. Slachtofferhulp biedt allochtone sleutelfiguren een opleiding aan over het thema ‘slachtofferschap’. Zij worden dus geen vrijwilligers, wél gevormde deskundige sleutelfiguren, bruggen tussen slachtoffers en de dienst Slachtofferhulp.
 • Samenwerking politie: een positieve vaststelling is dat er bij de prioritaire partner politie G.A.D. veel goede wil aanwezig is om rond diversiteit te werken. Er is een grote bereidheid om een samenwerking op te zetten met de dienst Slachtofferhulp op vlak van ‘omgaan met diversiteit’. De politie is vragende partij om op regelmatige tijdstippen samen te komen en strategieën te ontwikkelen om hen te versterken in hun diversiteitsbeleid.
 • Racisme en discriminatie: er wordt gewerkt aan manieren om ook slachtoffers van discriminatie en racisme op te vangen binnen de dienst Slachtofferhulp.

Wie doet het?

CAW regio Dendermonde, in samenwerking met  ODiCE.

Graag meer info?

Contacteer dan Coralie Stevens van het CAW Dendermonde: 052 25 99 55