Kleurrijke zorgverleners | Brochure, Onderzoek

Wat?

Hoe kunnen zorgverleners in een divers samengesteld team, met verschillende culturele achtergronden, goed met elkaar samenwerken? Lukt het zorgteams en de managers een brug te slaan tussen de verschillende normen en waarden? Is er begrip en waardering voor elkaar op de werkvloer? Op deze vragen wil 'Kleurrijke zorgverleners' een antwoord geven. 

De publicatie bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over visie en beleid en is vooral bedoeld voor managers en stafmedewerkers. In het tweede deel vind je praktijkverhalen, inzichten en tips die Vilans verzameld heeft tijdens de interviews. 

Voor wie?

‘Kleurrijke zorgverleners’ helpt organisaties op weg die meer ruimte willen geven aan cultuursensitief werken. 

Door wie?

De publicatie is het resultaat van een verkennend onderzoek onder vijf zorgorganisaties: 

- Raffy | Lâle | De leystroom (m.m.v. Canan Tuzen, Astrid Coppus, Siham Sbai, Fonnie Huismans, Jeanette Marijnissen) 

- Schildershoek  (m.m.v. Lucy Nieuwkoop, Leyla Bagci, Liesbeth van den Brink, Liesje Coffie, Anja Harteveld)

- Rumah Melati  (m.m.v. Mirjam Latupeirissa, Astrid Foort , Karin Tahapary-Westmaas)  

- Cordaan (m.m.v. Gerrit Wammes, Fenne Verhoeven)

- Noom (m.m.v. Jeanny Vreeswijk-Manusiwa)

Voor het onderzoek is intensief contact geweest met Pharos en Noom.

Voor de publicatie is Pharos intensief geraadpleegd. Delen van de tekst zijn met Jennifer van den Broeke, coördinator programma Ouderen en Gezondheid bij Pharos, tot stand gekomen.

Lezen?

Je kan de publicatie gratis downloaden op de site van Vilans, de landelijke kennisorganisatie voor de langdurende zorg.