Leefomstandigheden van kinderen met een migratieachtergrond | Dossier, Onderzoek, Rapport

In Feiten en cijfers - 5 juli 2017 geeft het Kennisplatform Integratie & Samenleving (NL) aan hoe het staat met de leefomstandigheden van kinderen met een migratieachtergrond in Nederland. Ze doen dit aan de hand van 4 indicatoren: armoede, eenoudergezinnen, werkloosheid en jeugdzorg. 

Opvallend is dat kinderen onder de 18 met een migratieachtergrond bijna zes keer zo vaak opgroeien in armoede als kinderen met een Nederlandse achtergrond. Het armoederisico is het grootst onder kinderen met een Antilliaanse, Marokkaanse en overige niet-westerse achtergrond. Jeugdigen met een migratieachtergrond wonen vaker in een eenoudergezin en zijn ruim drie keer zo vaak werkloos. Desondanks maken ze minder gebruik van jeugdzorg dan kinderen met een Nederlandse achtergrond.

Het rapport bevat nuttige informatie voor beleidsmakers die maatregelen op het gebied van armoedebeleid, toegang tot de jeugdhulp en het tegengaan van discriminatie op de stage- of arbeidsmarkt willen aanscherpen. 

Wie heeft deze publicatie gemaakt?

Deze publicatie is een uitgave van KIS, Kennisplatform Integratie & Samenleving (NL). De auteurs zijn drs. B. Tierolf, Prof. dr. M.J. Steketee, dr. R.J.H. Gilsing en drs. H.B. Bellaar.

Meer lezen?

Lees hier de publicatie.