Leerplatform United to End Female Genital Mutilation (UEFGM) | E-learning, Educatief materiaal, Vorming, training & opleiding, Website

Wat?

Het leerplatform United to End Female Genital Mutilation (UEFGM) is een online kennisplatform voor vrouwelijke genitale verminking (VGV). Het online platform fungeert als meertalige bron van informatie en educatief materiaal omtrent VGV voor de EU. Het doel is effectieve ondersteuning te bieden aan vrouwen met VGV, het bewustzijn omtrent VGV te stimuleren en vrouwen en meisjes die te maken krijgen met VGV te beschermen. De informatie is laagdrempelig en cultuursensitief. Het aanbod wilt de vaardigheden van professionals in de EU verbeteren, opdat zij op een doeltreffende manier gender- en cultuursensitieve ondersteuning en bescherming zouden bieden aan slachtoffers.
Na registratie kan men kosteloos gebruik maken van alle e-learning modules die thematisch gebundeld werden onder 6 noemers:
1 - gezondheid,
2 - asiel,
3 - wetgeving, politie en juridische aspecten,
4 - sociaal werk en kinderbescherming,
5 - onderwijs,
6 - de rol van de media.

Voor wie?

Toegankelijke ondersteuning voor professionals in de EU die te maken krijgen met vrouwelijke genitale verminking.

Wie heeft het gemaakt?

Het platform is ontwikkeld door de Universiteit van Technologie van Cyprus met financiering van de Europese Commissie. Het project is een samenwerking tussen 12 partners en 4 geassocieerde partners uit de Europese Unie, waaronder End FGM het Europese netwerk waar o.a. GAMS België vzw, Intact vzw, Pharos en FSAN deel van uitmaken. GAMS België vzw en Intact vzw stonden in voor de Belgische landenfiche binnen het platform. Pharos en FSAN hebben bijgedragen aan het vullen van de specifieke informatie voor Nederland.