Leertraject 'Ziedet?' | E-learning

online leertraject 'Ziedet?'

Met een cultuursensitieve basishouding in je werk staan, dat kan je leren. 

De diversiteit op onze werkvloeren neemt sterk toe. Als zorgverlener of toekomstige hulpverlener:
 

  • werk je samen met diverse collega’s,
  • kom je in aanraking met discriminerend gedrag van patiënten en cliënten,
  • ga je om met cliënteel met andere etnische of levensbeschouwelijke achtergrond.

En dat is niet altijd even evident. Want hoe overbrug je nu die verschillen? Kan en mag je alles bespreken? Wanneer zijn etnisch-culturele verschillen relevant? En hoe leg je binnen een cultureel diverse context gevoelige thema’s op tafel?

Het online leertraject Ziedet?  zal je helpen door je cultuursensitief handelingsvermogen te vergroten. Het zal je het vertrouwen geven om, via gedeelde dialoog, constructief om te gaan met de diversiteit bij cliënten en collega’s. Hiermee willen we respect voor elkaar bevorderen en discriminatie en racisme op de werkvloer voorkomen.

Hoe werkt Ziedet? 

We bieden dit leertraject gratis online aan, zo kan jij ermee aan de slag waar en wanneer je wil. Surf naar https://ziedet.be en werk aan je dialoogvaardigheden, nodig voor de cultuursensitieve hulpverlening.  

Ziedet? omvat 6 modules, elk met een ander praktijkvoorbeeld uit de hulpverlening als vertrekpunt:

  1. Omgaan met discriminerende en racistische uitspraken

  2. Omgaan met discriminerend en racistisch handelen

  3. Omgaan met een niet-oké gevoel

  4. Omgaan met taaldrempels

  5. Omgaan met overtuigingen en gewoontes

  6. Omgaan met ethische kwesties bij levenseinde (onder constructie)

De praktijkvoorbeelden spelen zich af in een bepaalde omgeving maar de geleerde competenties zijn bruikbaar voor iedere hulpverlener in de eigen werksituatie. En door het volgen van verschillende modules verstevig je je kennis en vaardigheden.

De impact is groter als opleiders (VTO-medewerkers of leerkrachten) jou en je medehulpverleners in hun leerproces ondersteunen. Daartoe inspireren de bijhorende leerwijzers. Een variatie aan verdiepende oefeningen helpen de opleiders om de modules interactief te behandelen tijdens de contactmomenten met hun cursisten.

De partners in dit project zijn:

Waar kan je de modules vinden?

https://ziedet.be

Vragen of opmerkingen?

Contacteer Carine De Meester van het team diversiteit bij VIVO. 

Indien je als opleider ondersteuning wil voor het geven van de vorming, kan je terecht bij het projectteam van Ziedet.