Levensbeschouwing in de hulpverlening: een actief pluralistische houding | Handleiding

In het kader van de studiedag Levensbeschouwing in de hulpverlening die Motief vzw in 2012 organiseerde, werkten ze een visietekst en een waaier uit over het omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit in de hulpverlening.

In de visietekst wordt een algemeen analysekader en leidraad geboden om vragen uit de hulpverleningspraktijk te onderzoeken en bespreekbaar te maken. Aan het einde van de visietekst bieden ze een aantal stellingen die het gesprek over de relatie tussen levensbeschouwing en hulpverlening in de organisatie of instelling op gang kunnen brengen. De waaier is een werkinstrument voor hulpverleners dat hen kan ondersteunen om de visie van het actief pluralisme in de hulpverlening toe te passen. Deze waaier is opgebouwd rond een aantal concrete vragen.

Voor wie?

Voor alle hulpverleners die op een professionele wijze met levensbeschouwelijke diversiteit willen omgaan.

Wie heeft het gemaakt?

Dit is een product van Motief vzw.

De waaier, stellingen en visietekst werden uitgewerkt door:

• Khadija Aznag van Provincie Vlaams-Brabant Dienst Diversiteit en Gelijke Kansen
• Joris Dewispelaere van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen - HUB
• Rosalie Heens en Elke Vandeperre van vzw Motief
• Fanny Matheusen van Centrum voor Intercultureel Management en Internationale Communicatie - Lessius
• Birsen Taspinar van CGG De Drie Stromen Lokeren en Ella vzw
• Elke Thiers van Antwerps netwerk Cultuursensitieve Zorg

Lezen?

Kostprijs: 12 euro + verzendingskosten per pakket

Waaier en visietekst vormen één geheel en kunnen niet afzonderlijk gekocht worden.

Je kan de visietekst en de waaier hier bestellen.