Lhiving | Organisatie

Lhiving vzw

Lhiving is een Bruselse organisatie die begeleiding op maat biedt aan mensen met hiv die zich in een kansarme situatie bevinden, aan hun kinderen en directe omgeving.  

Lhiving heeft drie deelwerkingen:

  • Antenne: registratie van nieuwe aanmeldingen, vrij aanspreekpunt voor concrete hulpvragen, toegangspoort tot overige pijlers van Lhiving
  • Ambulante, intensieve begeleiding
  • Semi-residentiële setting

Doel?

Streefdoel van Lhiving is de gezondheid en het algemeen welzijn van de cliënten te bevorderen. Opdat ze zich op termijn zo zelfstandig mogelijk kunnen handhaven in de samenleving en op een volwaardige manier kunnen participeren.

Belangrijke aspecten in het werken aan verbetering van de gezondheid en algemeen welzijn van de personen die Lhiving bezoeken, zijn:

  • kwaliteitsvol wonen
  • leren leven met hiv (in het gezin)
  • bespreekbaarheid van de hiv-diagnose, taboe doorbreken, preventie ...
  • aansluiting vinden met de maatschappij
  • bestrijden van isolement, sociale uitsluiting, verwerping
  • leven én sterven

Voor wie?

Mensen met hiv die zich in een kansarme situatie bevinden, hun kinderen en directe omgeving. Lhiving bereikt onder andere asielzoekers en mensen met een precair verblijf.

Graag meer info?

Surf naar www.lhiving.be of contacteer VZW Lhiving: 02 201 14 19 (elke werkdag tussen 9u en 17u, met uitzondering van dinsdagvoormiddag)