Liefde kent geen grenzen: Een Kwantitatieve en Kwalitatieve Analyse van huwelijksmigratie vanuit Marokko, Turkije, Oost Europa en Zuid Oost Azië | Onderzoek

In Liefde kent geen grenzen worden de tendensen van het fenomeen huwelijksmigratie onder de loep genomen. Ook wordt een profielschets van de verschillende groepen opgemaakt. Naast het statistische verhaal peilt dit onderzoek via diepte-interviews en een focusgroep naar het verhaal achter de cijfers.

Omdat er voor de Turkse en Marokkaanse groepen reeds een aantal onderzoeken rond huwelijksmigratie plaats vonden op kwalitatief en kwantitatief vlak in Vlaanderen spitst dit onderzoek zich vooral toe op de andere groepen:nieuwkomers uit Oost Europa (Polen, Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland) en bruiden uit Azië (Filippijnen en Thailand).

Het onderzoek eindigt met een uitgebreide lijst conclusies en beleidsaanbevelingen.

Wie heeft het geschreven?

Een groep onderzoekers van de UA, KUL en UCL, in opdracht van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding.

Lezen?

Download hier het onderzoek Liefde kent geen grenzen.