Man actief (NL) | Methodiek

Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie

Man Actief is een methodiek voor activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie.

Doel is het sociaal isolement te verminderen en het zelfrespect  van deze mannen te doen toenemen. Tegelijkertijd wordt ook praktisch gewerkt aan doorstroom naar vrijwilligerswerk,  betaald werk of een ander vervolgtraject.

Hoe werkt het?

In de publicatie Man actief maak je kennis met de methodiek . Je leest ook wat de resultaten zijn van de vier pilots die in een aantal grote Nederlandse steden doorgingen.

Bij de methodiek hoort een trainershandboek, met uitgebreide beschrijving van de cursus Man actief. In deze cursus denken de mannen aan de hand van kernvragen na over hun positie in gezin en maatschappij. Ze doen dit aan de hand van de thema’s identiteit en cultuur, identiteit en samenleving, man-zijn, het gezin, religie, gezondheid en arbeid.  

Wie heeft het gemaakt?

Vizyon in samenwerking met MOVISIE.

Bestellen?

Je kan de publicatie met trainershandboek bestellen via info@movisie.nl

Kostprijs bedraagt 11,50 euro.