MBO-stagediscriminatie voorkomen en aanpakken: wat kan werken? | Onderzoek

Stagediscriminatie is een groot probleem. KIS-onderzoeker Hanneke Felten: ‘Een stage is één van de eerste ontmoetingen met de arbeidsmarkt: de basis van je werkzame bestaan. Als je dan al met discriminatie te maken krijgt, is dat funest voor je vertrouwen dat je later een goede baan zult vinden en plezier in je werkt zult hebben. Discriminatie is ook slecht voor je gezondheid, maar bovenal gewoon verboden ... ’

Wat?

Op zoek naar een stage krijgen mbo-studenten (middelbaar beroepsonderwijs) met een migratieachtergrond vaker een afwijzing dan hun medestudenten. De aanpak van stagediscriminatie staat nog in de kinderschoenen. Gebaseerd op strategieën die werken om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan, ontwikkelde Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) vijf manieren om stagediscriminatie aan te pakken. Het onderzoek omvat ook stages gekoppeld aan zorgopleidingen.

Conclusies van het onderzoek

Op basis van de wetenschappelijke literatuur om arbeidsmarktdiscriminatie te bestrijden, hebben de onderzoekers vijf werkzame mechanismen geselecteerd en gekeken in hoeverre ze toepasbaar zijn op de mbo-stagemarkt.

Deze mechanismen zijn: 

  1. elkaar leren kennen om vooroordelen te verminderen, 
  2. objectief werven en selecteren, 
  3. het gesprek aangaan als omstander
  4. sociale normen en verantwoording afleggen
  5. bewustwording. 

Bij alle mechanismen geven de onderzoekers een algemene beschrijving, mogelijke toepassing op de stagemarkt en randvoorwaarden op basis van literatuur. Daarnaast hebben ze interviews en groepsgesprekken gehouden met betrokkenen, namelijk onderwijsprofessionals, werkgevers en stakeholders. Ook bespreken ze in hoeverre onderwijsprofessionals stagediscriminatie herkennen en wat het perspectief van alle betrokkenen op de werkzame mechanismen en de toepasbaarheid op de stagemarkt is.

Gedetailleerde productinfo

  • Uitgever: Kennisplatform Integratie & Samenleving
  • Ref.nr.: 978-94-6409-052-9
  • Jaar van uitgave: 2021
  • Aantal pagina's: 25

Door wie?

De onderzoekers zijn Hanneke Felten, Maaike van Rooijen, Leyla Reches en René Broekroelofs. 

Voor meer info kan je terecht bij Hanneke Felten via het e-mailadres h.felten@kis.nl

Lezen?

Wil je je verdiepen in de vijf strategieën om stagediscriminatie tegen te gaan? Het rapport kan je hier downloaden.