Meertaligheid: een troef! | Boek

meertaligheid in kinderopvang

Meertaligheid: een troef! is een boek om inspirerend te werken met meertalige kinderen in de buitenschoolse opvang.

Steeds meer kinderen worden in een andere thuistaal dan het Nederlands opgevoed. Hun talenrijkdom is geen struikelblok, maar juist een bron voor het leren en een onmisbaar startpunt voor het snel en efficiënt verwerven van het Nederlands als schooltaal.

Wie de rijkdom van de kinderen en hun talige en culturele achtergrond erkent en benut, kan in zijn werking zoveel meer bereiken: naast hun motivatie om (Nederlands) te leren, voelen kinderen zich erkend in hun identiteit en is hun betrokkenheid hoog. Dit boek geeft de uitdagingen en de wetenschappelijk onderbouwde ervaringen van alle betrokkenen over het Gentse project ‘Thuistaal binnen het onderwijs en opvang’ weer en biedt heel concrete handvatten, instrumenten en praktijkvoorbeelden aan om positief om te gaan met meertalige rijkdom.

Voor wie is dit boek interessant?

Iedereen die van de opvang een plaats willen maken waar elk kind, elke ouder en elk teamlid, ongeacht zijn achtergrond, welkom is.

Wie heeft het geschreven?

Sara Gielen en Ayse Isçe, pedagogische begeleiders van de stad Gent

Bestellen?

Je kan dit boek bestellen bij de uitgeverij via deze link.

Gedetailleerde productinfo

Uitgeverij: Abimo uitgeverij
Jaar van uitgave: 2015
ISBN: 978-94-6234-346-7
Aantal pagina's: 380 pagina's met dvd
Richtprijs: 29,95 euro