Meervoudige discriminatie in de gezondheidszorg | Onderzoek

Sommige mensen lopen een bijkomend risico op ongelijke behandeling omdat zij gekenmerkt worden door een combinatie van karakteristieken die tot discriminatie kunnen leiden.

Hoewel het bewustzijn van dit verschijnsel van meervoudige discriminatie stijgt, moet de EU-wetgeving dit nog adequaat aanpakken. De huidige EU-wetgeving biedt betere bescherming tegen discriminatie op grond van ras en geslacht, dan op grond van godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele discriminatie, waardoor het moeilijk is om meervoudige discriminatie aan te pakken.

Doel?

Dit onderzoeksproject heeft als doel een zicht te krijgen op de ervaring van meervoudige discriminatie in de gezondheidszorg.

Er wordt gekeken naar hoe de 'meervoudige' discriminatie wettelijk wordt aangepakt en de relevante jurisprudentie wordt onderzocht, met een speciale focus op de gezondheidszorg.
Ook de manier waarop gebruikers van de gezondheidszorg en professionals kijken naar en omgaan met (meervoudige) discriminatie op basis van geslacht, leeftijd, handicap en etnische afkomst bij de toegang tot de gezondheidszorg wordt onderzocht.

Een greep uit de conclusies:

Het onderzoek toont aan dat respondenten ongelijk of oneerlijk behandeld worden in de toegang tot en de kwaliteit van de gezondheidszorg. Daarnaast worden een aantal barrières besproken waarmee zij worden geconfronteerd en wijst men op mogelijke verbeteringen.

Wie heeft het onderzoek gevoerd?

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)

Meer lezen?

Het volledige rapport ‘Inequalities and multiple discrimination in access to and quality of healthcare’ is hier te vinden.

Meer over de werkzaamheden van FRA op het gebied van meervoudige discriminatie, waaronder een factsheet over het project, is hier te vinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het mediateam van FRA:
E-mail: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 58030-642