Mensen zonder wettig verblijf en mentaal welzijn. - Een participatief onderzoeksproject van Pigment vzw (2014-2017). | Rapport

Wat?

Mensen in een precaire verblijfssituatie hebben te kampen met problemen die we in onze maatschappij catalogeren als ‘psychologisch’ of ‘psychosomatisch’. 

Bovenop de mechanismen van stigmatisering, vervreemding, wantrouwen en isolering die vaak gepaard gaan met een leven in (extreme) armoede, zijn er bij mensen zonder wettig verblijf nog bijkomende omstandigheden die hen in een wel zeer kwetsbare positie duwen. Zo kampen velen onder hen met onverwerkte trauma’s, opgedaan in land van herkomst, tijdens het migratietraject of gedurende het verblijf in België. Deze mensen zakken steeds verder weg in de marge van de maatschappij. De toegang tot geestelijke gezondheidszorg voor deze groep blijft echter beperkt. Daarnaast is het hulpaanbod niet altijd aangepast, al is het niet duidelijk wat de drempels zijn en hoe dit kan verbeterd worden. 

Daarom startte Pigment vzw in oktober 2013 een participatief onderzoeksproject. Het resultaat is de publicatie van een rapport in 2018. Dit rapport wil niet dé juiste antwoorden geven. Wel pistes bieden tot nadenken via een voorzichtige impressie van de gemeenschappelijke en institutionele zoektocht naar vernieuwende, maar vooral functionerende, praktijken. 

Voor wie?

Voor al wie werkt met mensen met een precair verblijf zoals medewerkers in welzijnswerk of in de geestelijke gezondheidszorg.

Wie?

Dit rapport werd geschreven door Lore Bellemans, samen met Alexis Andries en Maaika Santana. De publicatie is de vrucht van de vele gesprekken, reflecties, teamvergaderingen en dagdagelijkse werking van deze drie werkers van Pigment vzw. 

Het onderzoeksproject kreeg de steun van Netwerk Tegen Armoede, Brussels Platform Armoede en Cera.

Lezen?

Je kan het rapport hier downloaden.