Merhaba | Organisatie

Merhaba

 

Merhaba is een beweging die zich inzet voor de acceptatie en de emancipatie van allochtone holebi’s.

Merhaba is ontstaan uit vrouwen, mannen en transgenders met roots voornamelijk in de Maghreblanden, het Midden-Oosten, Turkije en Sub Sahara Afrika die zich aangetrokken voelen tot mensen van dezelfde sekse en vragen hebben over hun seksualiteit of genderidentiteit.

Doel?

  • Inzetten op het welzijn, de emancipatie, de maatschappelijke participatie en acceptatie van holebi’s uit etnisch-culturele minderheden
  •  Laagdrempelig onthaal en activiteiten aanbieden aan de doelgroepen uit etnisch-culturele minderheden
  • De omgeving van holebi’s uit etnisch-culturele minderheden informeren en sensibiliseren
  • Meewerken aan de interculturalisering van de holebibeweging

Meer info?

Surf naar www.merhaba.be voor meer info